posełPiS

PiS skrytykowany przez senatorów amerykańskich, a kretyn PiS nazywa ich lewakami

W PiS są gorsi i jeszcze gorsi, najgorsi. Stanisław Pięta należy do kretynów. Z wyglądu i inteligencji.

O liście trzech senatorów do Beaty Szydło był się wyrazić:

To jest jakiś lewacki bełkot, żadna z kwestii, o których mówi list, nie doznała w Polsce uszczerbku – ani TK, ani porządek demokratyczny i swobody obywatelskie.

Tacy kretyni winni na zawsze zniknąć z życia publicznego. Szpecą trudne życia publiczne, są trądem.

O liście Amerykanów świetnie napisał Tomasz Lis.

amerykańscySenatorowie

Senatorowie uważają, że skutkiem działań nowej władzy w Polsce jest ograniczenie władzy Trybunału Konstytucyjnego do odrzucania niekonstytucyjnych ustaw oraz ograniczenie wolności słowa w Polsce. „Erozja demokracji w Polsce, piszą, podważy rolę liberalnych instytucji, które umożliwiły ekspansję pokoju, stabilności i tolerancji w Europie”.

I:

Parlament Europejski, Rada Europy, Komisja Europejska, amerykańska administracja, amerykańscy senatorowie – nasi sojusznicy doskonale widzą co się w Polsce dzieje. Władze PIS mogą te sygnały oczywiście ignorować. Ale muszą się liczyć z konsekwencjami. Konsekwencją ostateczną może być trwała dewastacja pozycji Polski, trwałe zniszczenie wizerunku Polski, wreszcie de facto izolacja Polski.

Podkreślmy, sygnały wysyłają władzom w Polsce nie wrogowie, ale nasi najwięksi sojusznicy. Warto, by władza PIS zrozumiała co do niej mówią i wyciągnęła z tego właściwe wnioski. Zanim pozycja Polski osłabi się aż tak, że wylądujemy w punkcie, w którym byliśmy zanim staliśmy się członkiem NATO i Unii Europejskiej.

piszemyDoPani

Szanowna Pani Premier Szydło,

Reprezentujemy ponadpartyjną grupę senatorów, którzy są przyjaciółmi Polski i którzy mają bliskie relacje z amerykańską Polonią. Piszemy do Pani, by wyrazić nasze zaniepokojenie ostatnimi działaniami podjętymi przez polski rząd, które zagrażają niezależności mediów publicznych a także Trybunału Konstytucyjnego. Podważają też rolę Polski jako wzoru demokracji dla innych krajów w regionie, które wciąż przechodzą proces trudnej transformacji.

Wzywamy Pani rząd do respektowania podstawowych zasad Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Unii Europejskiej, w tym szacunku dla demokracji, praw człowieka i rządów prawa, które uczyniły Polskę silnym członkiem demokratycznej wspólnoty i mocnym sojusznikiem USA w samym sercu Europy Środkowej.

W ubiegłym miesiącu Komisja Europejska pierwszy raz użyła swojej władzy, by – zgodnie z prawem – rozpocząć wstępną ocenę dwóch polskich ustaw i sprawdzić, czy nie łamią one „fundamentalnych wartości” UE. Według naszej wiedzy pierwsza ustawa naruszy nadzór Trybunału Konstytucyjnego nad zgodnością ustaw z ustawą zasadniczą.

Rozumiemy też, że druga ustawa stanowi zagrożenie dla niezależności publicznej telewizji i radia, a także wolności prasy w Polsce. Te zmiany mogą przyczynić się do osłabienia norm demokratycznych w Polsce, w tym zasad prawa i niezależności sądownictwa.

Erozja demokracji w Polsce podważy rolę liberalnych instytucji, które umożliwiły ekspansję pokoju, stabilności i tolerancji w Europie w czasach, gdy instytucje te są bardzo potrzebne.

Od upadku komunizmu Polska z sukcesem zintegrowała się z Zachodem. Stała się tym samym silnym przykładem – ekonomicznym, dobrze prosperującym, militarnym – dla innych państw postkomunistycznych w regionie. Przystąpienie Polski do NATO 16 lat temu wzmocniło wschodnią flankę Sojuszu, a także wzmocniło granicę przed dalszą rosyjską napaścią na Europę Wschodnią. Stosunki polsko-amerykańskie kwitną dzięki członkostwu w tych samych instytucjach, przywiązaniu do liberalnych zasad, a także silnym związkom diaspory pomiędzy naszymi krajami.

Jesteśmy rzecznikami silnych wzajemnych stosunków. W tym duchu apelujemy do Pani premier – wzywamy do respektowania wartości demokratycznych zawartych w Porozumieniach Helsińskich oraz prawie Unii Europejskiej. Wartości, które oznaczają stabilizację, dobrobyt i pokój w Europie.

Podpisani:
Benjamin L. Cardin,
Richard J. Durbin
John McCain

wPO