Enuncjacje ideolożki PiS Barbary Fedyszak-Radziejowskiej potwierdzają: PiS to przedłużenie PRL. Ta sama estetyka, ta sama ideologia, te same pragnienia braku emancypacji Polaków, ta sama zawiść i nienawiść międzyludzka. Ta sama parcianość, ubogość ducha, brak indywidualizmu, sztanca osobowości, małość i te same znaki w przestrzeni publicznej. Flagi, flagi i krzyże, zamiast Matki Boskiej był Lenin.  …